تبلیغات
gorganet گرگان نت GORGAN

چگونگی دستیابی به کلمه عبور شبکه های بیسیم (WiFi) با استفاده از BackTrack

مطلبی تکراری اما مفید 

wepcrackbacktrack-head.jpg
این مطلب قبلا در پست شماره 2197 گذاشته شده بود 

ادامه مطلب