تبلیغات
gorganet گرگان نت GORGAN

کلید جدید کاسپراسکای 27 آذر ماه 90

http://gorganet3.persiangig.com/body-3bg_gif.gif

27 آذر ماه 90
18-12-2011

با توجه به منقضی شدن کلیدهای گذاشته شده در پست های قبل کلید جدید گذاشته شد لطفا در صورت نیاز به کلید جدید در قسمت نظرات اعلام فرماییدBefore you install a new key does not forget to delete the old one.